2017-03-28-17-02-20-Bez názvu-1.jpg

SOS Gemerská / ŠUV Košice /11.11.2016/

Stredná odborná škola Gemerská Košice (SOŠ Gemerská) / Škola úžitkového výtvarníctva Košice (ŠUV Košice)